T.C.

GÖRELE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 103 Ada, 13 Parsel, Boğalı Köyü, Çardak deresi Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.5578 ve 6537 s.k nun 6. bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma hükümlerine tabidir.Taşınmaz üzerinde 3 adet yapı bulunmakta olup bunlardan 1. Nolu yapı biriketten yığma 2 katlı alt katı ahır , üst katı mesken Giriş kapısı demir , pencereleri plastıkten, çıkma mutfağı bulunan sıvasız ve boyasız 45,48 m2 miktarındadır.2. nolu yapı 2 katlı olup, alt katı ahır üsst katı meskendir.Pencereler kısmen plastik kısmen ahşaptır.Dış cephe kireç boyalı olup,121,22 m2 miktarındadır.3. Nolu yapı Biriketten yığma olup odunluk olarak kullanılmakta , sıvasız ,boyasız 9,00m2 miktarınadır.

Yüzölçümü          : 13.015,57 m2    

Kıymeti                 : 260.805,00 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı ana giriş kapısı önü -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 102 Ada, 8 Parsel, Boğalı köyü, Kuzağız Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.5578 ve 6537 s.k nun 6. bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma hükümlerine tabidir.

Yüzölçümü          : 13.879,09 m2  

Kıymeti                 : 242.884,08 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı Ana Griş kapıs önü

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 123 Ada, 3 Parsel, Kuşçulu köyü,, Çakallı Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.22.06.2011 tarihli İl Encümen kararı uygun görülerek onanan Plansız alanlar yönetmeliğinin 5. bölümüne tabidir.

Yüzölçümü          : 7.735,16 m2  

Kıymeti                 : 135.365,30 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı Ana giriş kapısı önü -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 125 Ada, 1 Parsel, Kuşçulu köyü , Çakallı Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.22.06.2011 tarihli İl Encümen kararı uygun görülerek onanan Plansız alanlar yönetmeliğinin 5. bölümüne tabidir.

Yüzölçümü          : 914,43 m2

Kıymeti                 : 16.002,53 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı ana giriş kapısı önü -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 103 Ada, 11 Parsel, Boğalı köyü , İskelekaşı Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı dışında kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.5578 ve 6537 s.k nun 6. bölümünde yer alan ifraz ve yapılaşma hükümlerine tabidir.

Yüzölçümü          : 702,41 m2  

Kıymeti                 : 12.292,18 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı ana giriş kapısı önü -

----------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçesi, 124 Ada, 1 Parsel, Kuşçulu köyü , Çakallı Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsindedir.Taşınmaz köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır.Belediye mücavr alanı dışındadır.22.06.2011 tarihli İl Encümen kararı uygun görülerek onanan Plansız alanlar yönetmeliğinin 5. bölümüne tabidir.

Yüzölçümü          : 2.626,95 m2  

Kıymeti                 : 45.971,63 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 16/10/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

2. Satış Günü       : 13/11/2019 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri              : Görele Hükümet Konağı ana giriş kapısı önü

------------------------------------------------------------------------------------------------

                Satış Şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/09/2019

Görele Belediyesi tarafından öğrencilerin ve velilerinin güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla tüm okul önlerine ‘önce yaya' yazısı yazıldı ve yaya figürleri çizildi.

Yapımına 2016 yılının Ekim ayında başlanan Eynesil Devlet Hastanesi inşaatının 2018’in Nisan ayında bitmesi beklenirken, temel çalışmalarındaki iş artışından kaynaklanan olumsuzluk neticesinde bu süreç Temmuz 2018’e ertelenmişti. Kaba inşaatının tamamlanmasından sonra dış cephe çalışmaları sırasında durdurulan Eynesil Devlet Hastanesinin inşaatının ihalesinin yeniden yapılacağı belirtildi.

Görele, İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Eski İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli’yi ağırladı.

15 Temmuz'da Demokrasi ve Cumhuriyetimize yönelik yapılan darbe girişiminde meydanları dolduran vatandaşlarımız yine demokrasi ve cumhuriyetine sahip çıkarak, her türlü darbenin ve gücün birlik ve beraberliklerini bozmayacağını tekrar, tekrar gösterdi.