Güncel - Görele ve Çevre İlçeler

T.C.

GÖRELE

İCRA DAİRESİ

2019/913 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun/ Görele/ Aydınlıkevler Mahallesi/ 135 ada/ 26 parsel 3. Kat 15 nolu bağımsız bölüm, Mesken/ Daire: 3+1 odalı, banyo seramik kaplama, oda tabanları tahta kaplama, mutfak dolapları saplam malzemeden imal edilmiştir. Yaklaşık 100 m2 ölçülerindedir. Bina yaşına ve kullanımına göre % 10 yıpranma payı hesaplanmıştır. Yapı 3b sınıfındadır. Isıtma sistemi olarak katı yakıtlı kalorifer kullanılmakta olup binada asansör mevcuttur. İmar durum belgesine göre ayrık yapı nizamında altı katlı inşaat yapılabilen bir bölgede yer almaktadır. Belediye sınırları içinde ve merkez niteliğinde bir mahallede yer alması, ulaşım probleminin olmaması, çarşı, pazara, alışveriş merkezlerine ve okullar ile tüm kamu binalarına yakın olması değerini olumlu yönde etkilemektedir.

Adresi                                    : Aydınlıkevler Mahallesi Şehit Temel Kuğuoğlu Bulvarı Görele/GİRESUN

Yüzölçümü                          : 100 m2

Arsa Payı                             : 2442/86174

İmar Durumu                      : Var  

Kıymeti                                : 168.000,00 TL

KDV Oranı                           : KDV Kanununun 17. Maddesinin 4. Fıkrası/ş bendi uyarınca muaf

Kaydındaki Şerhle             : Güncel takyidatı dosyasında incelemeye açıktır.

1. Satış Günü                       : 03/09/2020 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü                       : 08/10/2020 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri                              : HASAN ALİ YÜCEL KÜLTÜR MERKEZİ: KUMYALI MAHALLESİ 1. HAL    

SOKAK GÖRELE/GİRESUN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/913 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,

7- Satışın resmi bir tatil gününe denk gelmesi halinde ihale tatili takip eden ilk resmi iş günü aynı yer ve saatte yapılacak olup ilan olunur. 17/07/2020