İlanlar

T.C.

GÖRELE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 110 Ada, 21 Parsel, ARALIKOZ Köyü, köy içi Mevkii, Taşınmaz Fındık Bahçesi niteliğinde olup,790,27m2 miktarındadır.Belediye Mücavir alanı dışında olup, imar palanı bulunmamakla birlikte, Aralıkoz köyü yerleşik alanı içerisinde plansız alanlar yönetmeliğinin 5. Bölümündeki ifraz ve yapılaşma hükümlerine tabiidir.

Yüzölçümü          : 790,27 m2

Kıymeti : 16.595,67 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 30/09/2019 günü 13:40 - 13:45 arası

2. Satış Günü       : 25/10/2019 günü 13:40 - 13:45 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 104 Ada, 36 Parsel, ARALIKOZ köyü,köy içi Mevkii, Taşınmaz Fındık Bahçesi niteliğinde olup,826,17m2 miktarındadır.Belediye Mücavir alanı dışında olup, imar palanı bulunmamakla birlikte, Aralıkoz köyü yerleşik alanı içerisinde plansız alanlar yönetmeliğinin 5. Bölümündeki ifraz ve yapılaşma hükümlerine tabiidir.

Yüzölçümü          : 826,36 m2  

Kıymeti : 17.349,57 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 30/09/2019 günü 13:50 - 13:55 arası

2. Satış Günü       : 25/10/2019 günü 13:50 - 13:55 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 121 Ada, 115 Parsel, YALIKÖY köyü , Çatal Taş Mevkii, Taşınmaz Fındık Bahçesi niteliğinde olup,568,96m2 miktarındadır.Belediye Mücavir alanı dışında olup, imar palanı bulunmamakla birlikte, Aralıkoz köyü yerleşik alanı dışında Toprak kKoruma ve Arazi Kullanımı 5403,5578,6537 kanun hükemlerine tabiidir.

Yüzölçümü          : 568,96 m2

İmar Durumu      : Yok  

Kıymeti : 11.948,16 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 30/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü       : 25/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 110 Ada, 15 Parsel, ARALIKOZ köyü, köy içi Mevkii, Taşınmaz Fındık Bahçesi niteliğinde olup,1.342,28 m2 miktarındadır.Belediye Mücavir alanı dışında olup, imar palanı bulunmamakla birlikte, Aralıkoz köyü yerleşik alanı içerisinde plansız alanlar yönetmeliğinin 5. Bölümündeki ifraz ve yapılaşma hükümlerine tabiidir.Taşınmaz üzerinde 1,5 katlı ev ve kadastro krokisinde görünmeyen ayın alanda yapılar vardır.Yapının alt katı ahır, kısmi taş duvardan inşa edilmiştir.çatışı gavaniz saç,pencere ve kapılar ahşap, duvarlar ahşap dolma üzeri sıvalıdır. 70m2 civarındadır.Yine iki katlı altı biriket üstü ahşap duvarlı 46m2 miktarında ve ortadaki yapının alt tarafında 15,60 m2 lik depo olan betonarme yapı bulunmaktadır.

Yüzölçümü          : 1.342,28 m2    

Kıymeti : 38.495,38 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 30/09/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

2. Satış Günü       : 25/10/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

Taşınmazların kaydındaki şerhler tapu kayıtlarındaki gibidir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/08/2019