İlanlar

T.C.

GÖRELE

İCRA DAİRESİ

2018/215 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                         : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 268 Ada, 1 Parsel, KARABÖRKKUZ Mahalle/Köy, fındık bahçesi, borçlunun 1/5 hissesi :

toplam m2 3.119,88 m2'dir. fındık bahçesi vasfındadır. imar durumuna göre belediye ve mücavar alan dışında yer almaktadır. belediye hizmetlerinden faydalanamamaktaır. taşınmaz üzerinde 1 adet 60 m2 ölçüsünde betonarme imal edilmiş mandıra bulunmaktadır. Mandıranın müstakil değeri keşif tarihi itibariyle 12.318,00 TL hesaplanmıştır. yapı 1. sınıf b grubu yapı olarak değerlendirilmiş, yıpranma payı %10 olarak hesaplanmıştır.

Adresi                             : Karabörkkuz mah. Çanakçı/GİRESUN

Yüzölçümü                       : 3.119,88 m2

Kıymeti                           : 6.551,75 TL

KDV Oranı                       : %18

Kaydındaki Şerhler            : güncel takyidatı dosyasında mevcuttur.

1. Satış Günü                    : 16/04/2020 günü 11:20 - 11:25 arası

2. Satış Günü                    : 21/05/2020 günü 11:20 - 11:25 arası

Satış Yeri                         : HASAN ALİ YÜCEL KÜLTÜR MERKEZİ : KUMYALI MAH. 1. HAL SOKAK GÖRELE/GİRESUN -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                         : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 197 Ada, 10 Parsel, KARABÖRKMERKEZ Mahalle/Köy, fındık bahçesi borçlunun 1/3 hissesi :

karabörk köyü şimşirlik mevkii sınırlarında bulunmaktadır. Belediyeden alınan imar durumuna göre belediye ve mücavir alan dışında yer almaktadır. belediye hizmetlerinden faydalanamamaktadır. yola cephesi bulunmaktadır. dönümünden 100 kg fındık ürünü alınabilir.

Adresi                             : Karabörk Mah. Çanakçı/GİRESUN

Yüzölçümü                       : 1.580,69 m2

Kıymeti                           : 9.220,70 TL

KDV Oranı                       : %18

Kaydındaki Şerhler            : Güncel takyidatı dosyasında mevcuttur.

1. Satış Günü                    : 16/04/2020 günü 11:30 - 11:35 arası

2. Satış Günü                    : 21/05/2020 günü 11:30 - 11:35 arası

Satış Yeri                         : HASAN ALİ YÜCEL KÜLTÜR MERKEZİ : KUMYALI MAH. 1. HAL SOKAK GÖRELE/GİRESUN -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/215 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,

7-) Satışın tatil gününe denk gelmesi halinde satış, tatili takip eden ilk resmi iş günü aynı yer ve saatte yapılacak olup

ilan olunur.21/02/2020