İlanlar

T.C.

GÖRELE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2020/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 134 Ada, 49 Parsel, BOĞALI Mahalle/Köy, hane önü Mevkii, Taşınmaz fındıkbahçesi ve ev niteliğinde olup,taşınmaz üzerinde yığma şeklinde iki katlı taşınmaz bulunmaktadır.Biriketten yapılmış olup kapası ahşap pencere pvc dir.oldukça bakımsız bir yapıdır.bodrum 46,80m2, zemin 49.30 m2 imarı yoktur. Yola sıfırdır.

Yüzölçümü          : 978,23 m2 k  

Kıymeti : 51.750,60 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 23/11/2020 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü       : 22/12/2020 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 101 Ada, 2 Parsel, BOĞALI Mahalle/Köy, kuzağazı Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsinden olup, imar dışındadır.Köy yerleşik alanı dışındadır.

Yüzölçümü          : 123,75 m2  

Kıymeti : 2.475,00 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 23/11/2020 günü 14:10 - 14:15 arası

2. Satış Günü       : 22/12/2020 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 129 Ada, 21 Parsel, BOĞALI Mahalle/Köy, hane önü Mevkii, Taşınmaz Fındık bahçesi cinsinden olup, imar alanı dışındadır.Köy yerleşik alanı içerisindedir

Yüzölçümü          : 144,15 m2    

Kıymeti : 4.324,50 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 23/11/2020 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü       : 22/12/2020 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 103 Ada, 1 Parsel, BOĞALI Mahalle/Köy, İskelekarşı Mevkii, Taşınmaz fındıkbahçesi cinsinden olup, imar planı dışında yine köy yerleşik alan dışındadır.

Yüzölçümü          : 1.161,70 m2  

Kıymeti : 29.042,50 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 23/11/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü       : 22/12/2020 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 103 Ada, 46 Parsel, BOĞALI Mahalle/Köy, Peyzenligüneyi Mevkii, Taşınmaz Fındıkbahçesi cinsinden olup, imar planı dışında, köy yerleşik alanı içindedir.

Yüzölçümü          : 2.373,42 m2    

Kıymeti : 59.335,50 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 23/11/2020 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü       : 22/12/2020 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 182 Ada, 12 Parsel, KUŞÇULU Mahalle/Köy, Çakallı Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsinden olup, imar planı dışında, köy yerleşi alanı içerisindedir.

Yüzölçümü          : 4.707,43 m2  

Kıymeti : 94.148,60 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 23/11/2020 günü 14:50 - 14:55 arası

2. Satış Günü       : 22/12/2020 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 104 Ada, 48 Parsel, BOĞALI Mahalle/Köy, Armutluk Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsinden olup, imar planı dışında , köy yerleşik alanı içindedir.

Yüzölçümü          : 2.505,71 m2  

Kıymeti : 75.171,30 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 23/11/2020 günü 15:00 - 15:05 arası

2. Satış Günü       : 22/12/2020 günü 15:00 - 15:05 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 142 Ada, 8 Parsel, BOĞALI Mahalle/Köy, Kuzağız Mevkii, Taşınmaz fındıkbahçesi niteliğindedir.İmar planı dışında köy yerleşik alanları dışındadır.

Yüzölçümü          : 3.096,10 m2

Kıymeti : 92.883,00 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü       : 23/11/2020 günü 15:10 - 15:15 arası

2. Satış Günü       : 22/12/2020 günü 15:10 - 15:15 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

Taşınmazların kaydındaki şerhler tapu kayıtlarındaki gibidir.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/10/2020