İlanlar

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri       : Giresun İli, Görele İlçesi, 13 Ada, 27 Parsel, Kumyalı Bük Mevkii, 1. Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm. Taşınmaz 6 katlı kargir binanın 1. Kat 1 nolu bağımsız bölümüdür. Taşınmazın brüt kullanım alanı 146 m2 net kullanım alanı ise yaklaşık 122 m2'dir. Yapı soba ile ısıtmalı, pencereleri pvc sıvalı ve boyalıdır. Taşınmaz şehir merkezine, çarşı ve pazara yakın konumdadır. Belediye hizmetinden faydalanmakta olan taşınmazın yol sorunu yoktur ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Yüzölçümü     : 146 m2 (Net Kullanım Yaklaşık 122 m2)

Arsa Payı         : 1/1

İmar Durumu  :Belediye İmar Planı İçindedir.  

Kıymeti           : 230.334,73 TL

KDV Oranı      : %1 ( BKK eki (I) sayılı listenin 11.Sırası)

Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki Gibidir. Eklenti Kömürlük 1.Odunluk

1. Satış Günü   : 04/01/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü   : 29/01/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri         : Görele Belediye Başkanlığı Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi

Satış şartları :

            1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

            3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

            4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

            5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/23 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.09/11/2020