İlanlar

T.C.

GÖRELE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/17 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 174 Ada, 8 Parsel, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, Çeğelyatak Mevkii, Taşınmaz Fındık Bahçesi cinsinden olup, imar durumu bulunmamaktadır. Köy yerleşik alanındadır.

Yüzölçümü         : 4.042 m2

İmar Durumu    : Yok  

Kıymeti : 100.039,50 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü     : 25/01/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü     : 23/02/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri             : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 193 Ada, 3 Parsel, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, Körükderesi Mevkii, Taşınmaz Fındık Bahçesi cinsinden olup, imar planı yoktur. Köy yerleşik alanı içerisindedir.

Yüzölçümü         : 4.131,78 m2    

Kıymeti : 85.321,25 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü     : 25/01/2021 günü 14:10 - 14:15 arası

2. Satış Günü     : 23/02/2021 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri             : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 192 Ada, 3 Parsel, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, Körükderesi Mevkii, Taşınmaz Fındık Bahçesi cinsinden olup,imar planı bulunmamaktadır. Köy yerleşik alanı içerisindedir.

Yüzölçümü         : 4.998,98 m2   k  

Kıymeti : 103.228,93 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü     : 25/01/2021 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü     : 23/02/2021 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri             : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 186 Ada, 2 Parsel, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, Çeğel yatak Mevkii, Taşınmaz Fındık Bahçesi cinsinden olup, imar planı bulunmamaktadır.

Yüzölçümü         : 118,11 m2    

Kıymeti : 2.438,97 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü     : 25/01/2021 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü     : 23/02/2021 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri             : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 147 Ada, 2 Parsel, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, Semerci Mevkii, Taşınmaz kargir ev ve çay bahçesi ve fındık bahçesi cinsinden olup, imar palanı yoktur.Köy yerleşik alanı içerisnde kalmaktadır.Taşınmaz üzerinde 50m2 miktarında bakımsız eski, sıvasız, boyasız,çatısı saç kaplama , kapu ve pencereleri ahşap yapı bulunmaktadır.

Yüzölçümü         : 8.451,36 m2    

Kıymeti : 186.320,58 TL

KDV Oranı           : %18

1. Satış Günü     : 25/01/2021 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü     : 23/02/2021 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri             : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Giresun İl, Çanakçı İlçe, 186 Ada, 3 Parsel, YEŞİLKÖY Mahalle/Köy, Çeğel Yatak Mevkii, Taşınmaz Fındak Bahçesi Cinsinden olup, imar planı bulunmamaktadır. Köy yerleşik alanındadır.

Yüzölçümü         : 58,61 m2

Kıymeti : 1.210,29 TL

KDV Oranı           : %18                     ( Taşınmazların kayıtlarındaki şerhler tapu kaydındaki gibidirler)

1. Satış Günü     : 25/01/2021 günü 14:50 - 14:55 arası

2. Satış Günü     : 23/02/2021 günü 14:50 - 14:55 arası

Satış Yeri             : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/11/2020