İlanlar

T.C.

GÖRELE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 120 Ada, 27 Parsel, ARDUÇ Mahalle/Köy, KAŞDİBİ MEVKİİ Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsinden,köy yerleşim alanı içerisinde, ulaşım yoluna yakındır.Orta derecede bakımlıdır.Belediye mücavir alan sınırları dışındadır.

Yüzölçümü          : 462,68 m2

Kıymeti : 11.580,88 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler            : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü       : 02/08/2018 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü       : 13/09/2018 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 120 Ada, 26 Parsel, ARDUÇ Mahalle/Köy, KAŞDİBİ MEVKİİ Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsinden,köy yerleşim alanı içerisinde, ulaşım yoluna yakındır.Orta derecede bakımlıdır.Belediye mücavir alan sınırları dışındadır.

Yüzölçümü          : 414,22 m2  

Kıymeti : 10.367,93 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler            : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü       : 02/08/2018 günü 10:50 - 11:00 arası

2. Satış Günü       : 13/09/2018 günü 10:50 - 11:00 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri              : Giresun İl, Görele İlçe, 117 Ada, 25 Parsel, ARDUÇ Mahalle/Köy, KAŞDİBİ MEVKİİ Mevkii, Taşınmaz fındık bahçesi cinsinden,köy yerleşim alanı içerisinde, ulaşım yoluna komşudur.TaşınmazOrta derecede bakımlıdır.Belediye mücavir alan sınırları dışındadır.Taşınmaz üzerinde 2 katlı yığma bina bulunmaktadır.Binanın bodrum katı depo,zemin katı konut olarak kullanılmaktadır.Plansız alanda yer almaktadır.Zemin katın tavan ve taban döşeme ahşap mutfak dolabı mobilyadır.Bu evden elde edilecek gelirin "Görele Sulh Hukuk Mahkemesi' nin 2017/469 Esas,2018/51karar sayılı kararı gereği Cihan EGELİ,Şuayip EGELİ,Ali EGELİ ve Bünyamin EGELİ ye ödenmesine,bu yapı haricindeki taşınmazdan elde edilecek gelirin de ek bilirkişi raporu kapsamında Cihan EGELİ, Şuayip EGELİ, Ali EGELİ ve Bünyamin EGELİ' ye ödenmesi" kararı " satış, tevzi ve paylaşım aşamasında dikkate alınacaktır.

Yüzölçümü          : 515,63 m2    

Kıymeti : 70.304,98 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler            : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü       : 02/08/2018 günü 11:10 - 11:20 arası

2. Satış Günü       : 13/09/2018 günü 11:10 - 11:20 arası

Satış Yeri              : GÖRELE HÜKÜMET KONAĞI ANA GİRİŞ KAPISI ÖNÜ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/06/2018