İlanlar

Eynesil’de bir çay bahçesi icradan satılığa çıkarılmıştır.

Eynesil’de icradan satılığa çıkarılan çay bahçesi 252 ada, 49 Parsel, Altınlı Mahalle/Köy, Gadagal Mevkii, Giresun ili Eynesil ilçesinde bulunan taşınmaz belediyeden alınan imar durumuna göre imar planı dışında plansız alanda yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın niteliği tapu kayıtlarında çay bahçesi olarak geçmektedir. Parsel yol kenarında bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki ihale metninden ulaşabilirsiniz.

 

T.C. GÖRELE İCRA DAİRESİ 2020/35 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Özellikleri            : Giresun İl, Eynesil İlçe, 252 Ada, 49 Parsel, Altınlı Mahalle/Köy, Gadagal Mevkii, Giresun ili Eynesil ilçesinde bulunan taşınmaz belediyeden alınan imar durumuna göre imar planı dışında plansız alanda yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın niteliği tapu kayıtlarında çay bahçesi olarak geçmektedir. Parsel yol kenarında bulunmaktadır.

Yüzölçümü         : 1.373,81 m2

Arsa Payı             : 1/1

İmar Durumu    : Yok  

Kıymeti : 70.284,11 TL

KDV Oranı           : %18

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü     : 17/03/2021 günü 14:25 - 14:30 arası

2. Satış Günü     : 12/04/2021 günü 14:25 - 14:30 arası

Satış Yeri             : Görele Belediye Başkanlığı Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Binası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                Satış şartları :

                1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,   artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

                2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

                3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

                4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

                5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

                6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/35 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.28/01/2021