İlanlar

T.C. GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA KANUNU'NUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞIDIR

Mahkememizce verilen tensip ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili, Görele İlçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, köy, pafta, ada, parsel, cins, yüzölçümü ve malik bilgileri verilen taşınmazın davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahibi adına mahkemece belirlenen Görele Ziraat Bankası Şubesi'ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tesciline karar verileceği, duruşmanın 22/04/2021 günü saat: 09:50'ye bırakıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Sıra   Dosya                               Ada   Parsel         Taşınmazın Tamamının     Kamulaştırılacak Alanın       Taşınmaz Maliklerinin

No:     No:           İl-İlçe-Köy/Mah.                       No:     No:                   Yüzölçümü                              Yüzölçümü                           Adı - Soyadı

1          2021/260                                Giresun - Görele - Terziali   Köyü   314         5                                                                                                               7841,14 m²                                                                                                                                                                            38,89 m²                                                                                                                                                                                      Kadir Çolak